"Karate Tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Jest oparte na sztuce walki bez użycia broni, która rozwija się od tysiecy lat. Karate Tradycyjne skupia się na rozwijaniu ludzkiego charakteru do takiego poziomu, że zwycięstwo nad przeciwnikiem jest osiągane bez użycia przemocy."

Hidetaka Nishiyama

29.08.2017
Aktualnośći
28.08.2017
Już nie długo 4 września
28.08.2017
nowa sekcja
Polski Związek Karate Tradycyjnego