Nasz klub

Budo

Założenie treningu karate tradycyjnego oparte jest na japońskiej koncepcji budo. Skupia się ona na całościowym rozwoju człowieka. Składa się on z trzech składników: umysłu, ciała i ducha, które są współzależne. Progres jednego z nich wpływa na inne. Jeżeli jeden z trzech składników będzie niekompletny, to jednostka również będzie niekompletna w swoim samodoskonaleniu. Należy wtedy włożyć więcej wysiłku, by przezwyciężyć określoną słabość.

Uprawianie budo niesie ze sobą wiele korzyści:

  1. Zdrowie fizyczne – budo jest szczególnie korzystne dla zdrowia, ponieważ oddychanie i siła umysłu powodują ruch ciała od środka. Ten rodzaj treningu uaktywnia i stymuluje do pracy organy wewnętrzne, co wpływa na prawidłowy rozwój całego organizmu.
  2. Rozwój charakteru – celem sztuki walki jest nieustające poszukiwanie wyższego poziomu rozwoju osobowego zarówno w sferze umysłu, ciała, jak i duszy. Trening musi spełnić następujące wymagania, które wpływają na rozwój charakteru.
  3. Przyzwoitość – podczas treningu student uczy się pokory, umiaru oraz szacunku w stosunku do trenera, współćwiczących oraz innych osób. Ta umiejętność pomaga w tworzeniu harmonii zarówno podczas treningu, jak i w relacjach społecznych.
  4. Stabilne emocje – trening rozwija kontrolę nad emocjami. Stabilne emocje ułatwiają spokojną relację oraz właściwą ocenę sytuacji nie tylko w czasie treningu, ale również w życiu codziennym.
  5. Powaga intencji – poważne podejście do treningu, podczas którego uczymy się umysłowej i fizycznej koncentracji, przygotowuje nas do podejmowania właściwych decyzji zarówno w sali treningowej, jak i w życiu codziennym.
  6. Wyzwanie dla samego siebie – trening budo wyrabia w nas dążenie do tego, aby z dnia na dzień osiągać coraz większe postępy w rozwoju. Studiowanie sztuk walki to nieustanny wysiłek; nie ma tu miejsca na lenistwo i próżnowanie.
  7. Samodyscyplina i ciężki trening – ciężki trening i dyscyplina to podstawy sztuk walki. Współcześni psychologowie sportowi są zgodni co do tego, że są one kluczem do przezwyciężenia strachu, zwątpienia w siebie oraz zdenerwowania.
Polski Związek Karate Tradycyjnego