Nasz klub

Ważne informacje

1) W jaki sposób karate tradycyjne wpływa na wychowanie dzieci?

  • Karate tradycyjne pozytywnie wpływa na wychowanie dzieci. Rozwija ich pewność siebie,stają się bardziej zdyscyplinowane, samodzielne, uczą się szanować innych.

2) Dlaczego karate tradycyjne jest dobrą formą spędzania czasu wolnego dzieci?

  • Karate tradycyjne jest dobrą formą spędzania czasu wolnego dzieci, ponieważ rozwija ich sprawność fizyczną, pozytywnie wpływa na ich rozwój psychiczny. Dzieci traktują karate jako przyjemność i chętnie uczestniczą w treningach.

3) W jaki sposób karate tradycyjne wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny?

  • Pod względem fizycznym karate tradycyjne rozwija sprawność ruchową dzieci: kształtuje kondycję i koordynacje ruchową, rozwija siłę i wytrzymałość. Pod względem psychicznym dzieci stają się pewniejsze siebie, zdyscyplinowane, ale również odważniejsze. Potrafią współpracować w grupie.

4) Co dzieci lubią najbardziej w karate tradycyjnym?

  • Dzieci w karate tradycyjnym najbardziej lubią atmosferę, jaka jest na treningach. Podoba im się współzawodnictwo oraz to, że mogą nauczyć się obrony. Podoba im się również forma treningów, kata, kihon, rozgrzewki, gry i zabawy, ćwiczenia z użyciem tarcz, tory przeszkód.

5) Karate tradycyjne zostało sklasyfikowane na pierwszym miejscu wraz z pływaniem pod względem wpływu na harmonijny rozwój ciała człowieka.

6) Badania w Instytucie Sportu w Warszawie przeprowadzone przez 2 lata na grupie reprezentantów Polski wykazały, że średnia osiągów naszych zawodników jest najlepsza i zostawia z tyłu nawet przedstawicieli dyscyplin olimpijskich.

7) Prowadzone niezależnie badania w USA i Japonii wskazują, że tylko uprawiający dalekowschodnie sztuki walki (karate tradycyjne) są wolni od wpływu narkotyków i substancji odurzających.

8) Motywami, dla których rodzice posyłają dzieci do klubu karate są: prawidłowy rozwój fizyczny, poprawa dyscypliny, wyrobienie pewności siebie oraz umiejętność samoobrony, a nie często złudna tzw. “kariera sportowa”.

9) Karate tradycyjne jest sztuką i jako taka nie ma ona ograniczeń, można ćwiczyć całe życie, znajdując zawsze kolejny cel dla siebie.

10) W krajach Europy Zachodniej takich jak Dania, Norwegia czy Szwecja ok. 80% młodzieży jest członkami klubów sportowych, a w Polsce tylko 20%!

Polski Związek Karate Tradycyjnego