Nasz klub

Wymagania egzaminacyjne

FUNKCJA STOPNI UCZNIOWSKICH I MISTRZOWSKICH W SZKOLENIU KARATE

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach i ukazuje, ile jeszcze karateka musi się nauczyć. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje nieustającą pracę w codziennym treningu i rozwój jednostki w sztuce karate.

Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach. Podejściem swym wskazuje na niezbędną dojrzałość umysłową, zrównoważenie wewnętrzne, wiarę w siebie oraz zaufanie w wynik egzaminu. Fizycznie i psychicznie jest gotów dać z siebie wszystko. W tym sensie cały proces przygotowywania się do egzaminu podporządkowany jest ostatecznemu celowi osiągnięcia szczytowych możliwości w momencie sprawdzania umiejętności. Trenując dla tego celu, kandydat będzie przygotowany i sprawi dobre wrażenie dzięki wierze we własne siły i zrównoważeniu. Dlatego właśnie pas symbolizuje coś więcej niż tylko rozwój w sensie technicznym oraz znajomość i umiejętność zastosowania pewnych technik. Każdy kolejny pas stanowi po prostu następne wyzwanie na drodze do samodoskonalenia się, która nie zna ograniczeń.


OBJAŚNIENIA SYMBOLI I RUCHÓW

POZYCJE

CEL

RUCHY

(PW) pozycja walki dowolna

(KO) Kokutsu-dachi (pozycja tylna)

(KI) Kiba-dachi (pozycja jeźdźca)

(ZE) Zenkutsu-dachi (pozycja przednia)

(POZYCJA)-> pozycja początkowa ->

(POZYCJA) pozycja powrotna

C. Chudan (poziom brzucha)

J. Jyodan (poziom głowy)

G. Gedan (poniżej pasa)

UWAGA * oznacza objaśnienie ----- x ----- np. J.x1, C.x2 oznacza 1 raz na poziom Jyodan (głowa) i 2 razy na poziom Chudan (brzuch).

X skrzyżowanie nóg

PWP przesunięcie w przód

KWP krok w przód

KWT krok w tył

(P) do przodu

(T) do tyłu

(M) w miejscu

(O) obrót

(W) powrót do pozycji wyjściowej

(B) w bok


/----------\

\----------/ jednoczesne wykonanie dwóch technik

/ J.-Kizami Zuki \

\C.-Kizami Maegeri/ jednoczesne wykonanie przednią ręką uderzenia na poziom głowy Kizami-Zuki i kopnięcie na poziom brzucha Kizami-Maegeri


KYU (9) KYU


ZNAJOMOŚĆ ZNACZENIA NAZW I SŁÓW

karate tradycyjne

karateka

sensei

oss!

karatega

ETYKIETA

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej

 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej

 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo)

 • wejście na dojo, wyjście z dojo

 • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia

 • sposoby zwracania się do instruktora (sensei)

 • sposób wiązania pasa (obi)

 • sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy) http://akk.karate.pl/nasz_klub/skladanie_karategi/

KIHON (technika)

 1. III. (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
 2. (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)

 3. (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)

 4. (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

OKRES TRENINGU

1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

OBJAŚNIENIA SYMBOLI POZYCJI

(HD) - Heiko-dachi

(KI) - Kiba-dachi

(HsD) - Heisoku-dachi

(ZE) - Zenkutsu-dach

HACHI (8) KYU

KATA

Heian Shodan (Nr 1)

KIHON

 1. (ZE)-> C.-Oizuki (ZE) (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
 4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
 5. (ZE)-> C.-Maegeri ->(ZE) (P)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).

SHICHI (7) KYU

KATA

Heian Nidan (Nr 2)

KIHON

 1. (ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 5. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
 6. (ZE)-> J.-Maegeri ->(ZE) (P)
 7. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 8. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

 KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

ROKU (6) KYU

KATA

Heian Sandan (Nr 3)

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
 4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
 6. (PW)-> Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)
 7. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
 8. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri ->(ZE) (P)
 9. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 11. (ZE)-> C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

 *ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

Mawashigeri: J.x2

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

GO (5) KYU 

KATA

Heian Yondan (Nr 4)

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
 4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
 6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
 7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki: J.x2

Gyakuzuki: J.x2, C.x2

Kizami Maegeri: C.x2

Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

 • SEN (na początku ataku)

a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)

b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

 • GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)

b) Uke-waza (bloki)

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

YON (4) KYU

KATA

Heian Godan (Nr 5)

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
 4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
 6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
 7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki: J.x2

Gyakuzuki: J.x2, C.x2

Kizami Maegeri: C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

 • SEN (na początku ataku)

a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)

b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

 • GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)

b) Uke-waza (bloki)

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

 
SAN (3) KYU

KATA

Bassai Dai

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
 4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
 5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
 7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód J.-Yoko Keage - w bok >(ZE) (M)

TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1


W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

 • SEN (na początku ataku)

a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)

b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

 • GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)

b) Uke-waza (bloki)


2. Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

NI (2) KYU

 KATA

Jion

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
 4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
 5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
 7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód J.-Yoko Kekomi - w bok >(ZE) (M)

TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushirogeri: C.x1


W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

 • SEN (na początku ataku)

a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)

b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

 • GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)

a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)

b) Uke-waza (bloki)


2. Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

ICHI (1) KYU

KATA

Kanku Dai

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
 4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
 5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
 7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód J.-Yoko Keage - w bok J.-Yoko Kekomi - w bok ->(ZE) (M)

TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushirogeri: C.x1


W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika).


2. Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

OKRES TRENINGU

Cztery miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

SHO (1) DAN

KATA

 1. Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5.
 2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.

KIHON

 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)
 5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), /J.-Kizamizuki\ \C.-Kizami Maegeri/ C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
 7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE) * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (ZE)-> C.-Kizami Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Kizami Mawashigeri, C.-Kizami Yoko Kekomi, J.-Oizuki (ZE) (P)
 12. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód J.-Yoko Keage - w bok C.-Yoko Kekomi - w bok J.-Mawashigeri - w przód C.-Ushirogeri - w przód ->(ZE) (M)

TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushirogeri: C.x1


W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego

* UWAGA - ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!


2. Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

OKRES TRENINGU

Jeden rok treningu (udział w minimum 100 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

Polski Związek Karate Tradycyjnego